לקוחות שיתופיות

יפן

בלונה
DHC
בטן-מסיון

צפון אמריקה

Belly-Bandit (ארה"ב)
AUBAINERIE (קנדה)
יעד (ארה"ב)

המזרח התיכון

Landmark-Group (דובאי)